APLIKACE STĚRKY MICROBOND NA STÁVAJÍCÍ OBKLAD NEBO DLAŽBU

Betonová stěrka MicroBond je aplikovatelná i na stávající obklady nebo dlažbu. Lze tak zamezit kompletní demolici povrchu. Základním předpokladem pro tuto aplikaci je ovšem soudržnost dlažby s podkladem. Pokud se na podlaze či stěně vyskytují duté obklady, je nutné vyhodnotit, zda je tento způsob aplikace vhodný. Pokud jde o malé množství dutých obkladů, je možné je vyspravit, v případě většího výskytu dutých obkladů, je žádoucí obklad odstranit a od tohoto postupu odstoupit.

Postupů samotné aplikace může být vícero. V následujících odstavcích si jednotlivé možnosti popíšeme.

A) Aplikace do perlinky

 1. Očištění a odmaštění povrchu lihovým roztokem
 2. Částečné zbroušení glazury (min. z 50%)
 3. Důkladné vysátí a penetrace podkladu
 4. Aplikace stěrky Ercole pomocí 3 mm hřebenu s následným vložením perlinky
 5. Zahlazení povrchu
 6. Dál pokračujeme jak při aplikaci na podlaze
B) Aplikace bez perlinky s přetmelením spár
 
 1. Očištění a odmaštění povrchu lihovým roztokem
 2. Aplikace stěrky Microbond nebo Microbond Finitura do spár (vytmelení)
 3. Částečné zbroušení glazury a celého povrchu (min. z 50%)
 4. Důkladné vysátí a penetrace podkladu
 5. Aplikace stěrky Ercole celoplošně, přebrus
 6. Dál pokračujeme jak při aplikaci na podlaze
 C) Aplikace na adhezní můstek
 
 1. Očištění a odmaštění povrchu lihovým roztokem
 2. Aplikace adhezního můstku na nesavé povrchy
 3. Aplikace flexilepidla (buď do perlinky nebo bez)
 4. Přebroušení povrchu, případně aplikace další vrstvy lepidla
 5. Aplikace stěrky Ercole celoplošně, přebrus
 6. Dál pokračujeme jak při aplikaci na podlaze