Betonová stěrka do sprchového koutu – 8. pravidel pro aplikaci

Sprchové kouty jsou z hlediska aplikace nejnáročnější prostor pro aplikaci betonových stěrek, ať už jsou z jakéhokoliv materiálu. Jedná se o prostor, kde jsou důležité veškeré detaily aplikace. Tento článek popisuje veškeré kritické oblasti aplikace. S níže uvedenými informacemi by betonová stěrka do sprchového koutu měla být zrealizována bez komplikací. 

betonová stěrka do sprchového koutu
betonová stěrka do sprchového koutu
 

Jakým oblastem je třeba věnovat pozornost?

V následujícím textu detailně objasníme všechna výše uvedená problematická témata. Jdeme na to!

 

1. Výběr a způsob usazení odtokového žlabu

Ačkoliv se v dnešní době na trhu lze již setkat se žlaby, které jsou určené pro aplikaci v kombinaci se stěrkami (nebo tenkými dlažbami), stále většinu nabídky tvoří klasické žlaby, které jsou určené k aplikaci v kombinací s dlažbou. V obecné rovině lze stěrku použít v kombinaci téměř s jakýmkoliv žlabem, ale existují určité typy, kterým je dobré se při výběru vyhnout
 
  • V první řadě doporučujeme vyhnout se všem plastovým žlabům, kde může docházet k roztažnostem, které mohou způsobit v budoucnu problémy a netěsnosti.
  • Další žlaby, které nedoporučujeme jsou žlaby určené k instalaci přímo ke stěně, kde je komplikovaná samotná instalace a hydroizolace žlabu, následná aplikace stěrky i samotné utěsnění.
  • Vhodný žlab je v obecné rovině tedy nerezový podlahový liniový žlab klasického tvaru.
  • Zabetonování žlabu doporučujeme provádět až na samotnou hranu žlabu tzv. „do nuly“. Po aplikaci stěrek pak bude voda dobře odtékat do žlabu a nebude se před žlabem případně tvořit kalužina. V případě kdy by bylo nutné vytvořit místo pro stěrku, je mnohem snazší podklad o cca 1mm odbrousit, než doplňovat další vrstvou.

2. Příprava podkladu ve sprchovém koutě

Ačkoliv výsledný povrch je plně omyvatelný a bezespárý, podklad pod stěrkou ve sprchovém koutě by měla vždy tvořit hydroizolační stěrka. Můžete využít buď dvousložkovou polymercementovou hydroizolaci nebo i jednosložkovou koupelnovou hydroizolaci ve formě nátěru.
 
Do hydroizolační stěrky je žádoucí zapravit těsnící pásy nebo lépe výztužné pásky Straitflex Tuff Tape, které lépe přilnou a vymodelují vnitřní roh a lépe se schovají v hydroizolaci. Podklad před aplikací by měl být strukturálně jednotný a zbaven větších nerovností.
 
Na takto připravený podklad aplikujte stěrky již přímo. Pouze doporučujeme podklad jemně zvlhčit.
 
 

3. Specifika aplikace ochranných impregnací ve sprchovém koutě

Impregnování stěrek je důležité pro jejich údržbu a omyvatelnost. Pokud chcete použít stěrku ve sprchovém koutě je impregnace nezbytnou součástí celé aplikace. Způsob aplikace impregnace zásadním způsobem ovlivňuje celou funkci sprchového koutu. Proto by vždy aplikaci impregnací mělo provázet lehké testovací zatížení.

V případě impregnování sprchových koutů je obecná skladba následující:

  1. Brickcover – hydrofobní napouštědlo – 1 vrstva
  2. Cerbero Base – jednosložková impregnace – 1 vrstva
  3. Cerbero Sealer – dvousložková impregnace – 2 vrstvy

Impregnování sprchových koutů je tvořeno jednou vrstvou neředěného Brickcoveru, jednou vrstvou neředěného Cerbero Base a minimálně dvěma vrstvami Cerbero Sealeru. Toto ošetření je v případě bezchybné aplikace plně funkční a může být vystavené přímému zatížení vodou. 

Před aplikací 2. vrstvy Cerbero Selaeru proveďte test zaimpregnovanosti spočívající v lehkém zatížení vodou pomocí rozprašovače s cílem objevení tzv. otevřených mikropórů. Tyto místa se obecně hůře impregnují pomocí válečku a mohou po první vrstvě nasakovat vodou. Po nasáknutí otevřených pórů můžete ihned pomocí štětce lokálně zapravit tyto vlhká místa Cerbero Sealerem a po zasušení aplikovat celoplošně 2. vrstvu Cerbero Sealeru válečkem. 

Pokud provedete impregnaci tímto způsobem zajistíte 100% funkčnost impregnace na celé ploše.

4. Napojení stěrky Microbond na stávající obklad nebo dlažbu a utěsnění tohoto detailu

Zásadní pro správnou funkci ve sprchových koutech je tedy kvalitní zaimpregnování stěrek a především utěsnění jejich ukončení a napojení na odtokový žlab, dlažbu nebo obklad. Při impregnování dbejte na to, aby byly pečlivě ošetřeny všechny tyto detaily. V případě kdy se v koupelně vyskytuje napojení stěrky na dlažbu nebo obklad, postupujte podle následujících informací.
 
Pokud jste ve fázi plánování a obklady ještě nebyly aplikovány, použijte na nalepení ve sprchovém koutě epoxidové lepidlo na obklady a použijte také epoxidovou spárovací hmotu. Tím předejdete veškerým případným problémům v budoucnu.
 
Častým problémem bývá například použití klasické (nasákavé) spárovací hmoty, kterou může pronikat vlhkost pod dlažbu a následně může navzlínat v klasickém flexibilním lepidle až do stěrky. Pokud je tedy obklad již instalovaný za použití těchto nasákavých materiálů, doporučujeme před aplikací stěrek použít hydroizolační nátěr a vytřít jím spáru mezi obkladem a stěnou na které má být stěrka aplikována. Cílem této procedury je odclonění nasákavého flexilepidla a spárovací hmoty od stěrky. 

Pokud zůstane stěrka v přímém kontaktu s nasákavým flexilepidlem, může to být v budoucnu potenciální „vlhkostní most“ a následně v tomto případě bude funkčnost sprchového koutu závislá především na nepropustnosti spárovací hmoty.
 
Při impregnování pak místa kde dochází k napojení stěrek na obklady impregnujte vždy štětcem s lehkým přesahem na obklad či dlažbu. Tyto místa je možné doplnit o 2K polyuretanový sprej, který dokonale dotěsní tato napojení. Následně můžete tento detail překrýt silikonem nebo polyuretanovým tmelem.
 
Dále doporučujeme v případě nasákavých spár je ošetřit přípravkem Brickcover a případně je ošetřit i dvousložkovým Cerbero Sealerem. Je potřeba tedy věnovat pozornost všem detailům v blízkém okolí stěrky a vyřešit veškerá potenciální místa, která mohou vytvářet problémy, i když přímo nesouvisejí se stěrkou samotnou.
 

5. Utěsnění odtokového žlabu

Impregnaci v okolí odtokového žlabu provádějte štětcem s lehkým přesahem do žlabu. Doporučujeme toto napojení doplnit také o 2K polyuretanový sprej (před poslední vrstvou Cerbero Sealeru), případně dotěsnit silikonem. Ovšem silikon používejte pouze jako doplňkový těsnící materiál. Z důvodu trvanlivosti silikonu je dobré jej používat v co nejmenším možném rozsahu a snažit se 100%-ní utěsnění zajistit pomocí Cerbero Sealeru a 2K polyuretanového spreje. Pro doporučené typy materiálů nás neváhejte kontaktovat.
 

6. Utěsnění ostatních prvků (vodovodní baterie, zástěny)

Dbejte také na kvalitní utěsnění napojení stěrky na vodovodní baterie a na skleněné zástěny. Aplikaci silikonu doporučujeme provádět pomocí silikonových aplikačních stěrek bez použití jarové vody (která může snížit přilnavost silikonu). Více na toto téma naleznete v článku zde: Nejkvalitnější způsob aplikace silikonu
 

7. Uvedení sprchového koutu do provozu

Po dokončení všech prací doporučujeme sprchový kout nejprve lehce zatížit a pak zatěžovat postupně v intervalu například ob den. Po týdnu testovacího režimu (pokud se neprojeví žádné netěsnosti) sprchový kout můžete začít plně používat. 
  

8. Systémová skladba aplikace stěrek Ecobeton ve sprchovém koutě

 

aplikace koupelnové hydroizolace včetně aplikace těsnících pásů

aplikace jedné vrstvy stěrky Ercole

přebroušení povrchu brusivem o zrnitosti cca 100

aplikace první vrstvy stěrky Microbond

přebroušení povrchu brusivem o zrnitosti cca 120 – 150

aplikace druhé vrstvy stěrky Microbond

přebroušení povrchu brusivem o zrnitosti cca 120 – 150

aplikace jedné vrstvy hydrofobního napouštědla

aplikace jedné vrstvy impregnace Cerbero Base

aplikace první vrstvy dvousložkové impregnace Cerbero Sealer

aplikace dvousložkového polyuretanového spreje SprayMAX 2K na detaily ukončení stěrky

aplikace druhé vrstvy dvousložkové impregnace Cerbero Sealer

Pokud se budete řídit výše uvedenými postupy, problémům se vyvarujete. V případě dotazů neváhejte kontaktovat naši technickou podporu na support@microbond.cz nebo na +420 514 514 941.