DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED PRVNÍ APLIKACÍ STĚRKY MICROBOND

Rozhodli jste se stěrku aplikovat svépomocí? Nemáte mnoho zkušeností s podobným typem aplikací? Máte pochybnosti, jestli aplikaci zvládnete? Pak právě pro Vás je následující článek.

Před samotnou aplikací stěrky MicroBond je důležité nezapomenout na následující:

  1. zajištění dostatku materiálu pro aplikaci
  2. zajištění kvalitních nástrojů pro aplikaci
  3. kvalitní příprava podkladu
  4. vyzkoušení aplikace na vzorku

Ad 1. Zajištění dostatku materiálu pro aplikaci

Před každou aplikací je důležité zásobit se dostatkem materiálu pro aplikaci na dané ploše. Není nic horšího, než když Vám materiál nevystačí na celou plochu. Jelikož se stěrky nedají napojovat, znamenalo by to, že by bylo nutné celou plochu natáhnout znovu. Nedostatečné množství materiálu pro aplikaci tedy může v konečném důsledku znamenat vyšší náklady na aplikaci.

Ad 2. Zajištění kvalitních nástrojů pro aplikaci

Před aplikací je vhodné obstarat si široké portfolio aplikačních nástrojů. Je dobré mít k dispozici hladítka různých velikostí, tvarů, tvrdosti. Zpravidla na prvotní natažení je vhodnější měkčí hladítko, na následné utažení stěrky zase tvrdší. Pokud řešíte stěrku na hůře přístupných místech, je dobré se na aplikaci v těchto místech připravit tím, že vyberete hladítko, kterým aplikaci v těchto místech budete provádět.

Ad 3. Kvalitní příprava podkladu

Asi nejzásadnější pro úspěšnou aplikaci je kvalitní příprava podkladu. Povrch by měl být rovný, hladký, soudržný, materiálově sjednocený, a sjednocený také z hlediska savosti. Je důležité si uvědomit, že podkladní vrstva je součástí celé dekorativní aplikace. Její kvalita zásadně ovlivňuje celý výsledek. Dost často se potýkáme s tím, že ačkoliv zákazník tvrdí, že má podklad perfektně připravený, při našem posouzení zjišťujeme, že bude vhodnější podklad připravit lépe. Proto pokud podklad není dobře připraven, tak raději volíme přetažení celého podkladu znovu, aby odpovídal našim požadavkům. Podklad by měl být natažen v jedné souvislé vrstvě bez jakýchkoliv známek napojování, ze stejné směsi např. flexi-lepidla a po zaschnutí přebroušen a napenetrován.

 

Ad 4. Vyzkoušení aplikace na vzorku

Pokud se stěrkou budete pracovat poprvé doporučujeme si nejprve materiál a celý systém aplikace vyzkoušet na vzorové ploše. Během této aplikace budete mít možnost se s materiálem seznámit, zjistit jakým způsobem a s jakou konzistencí se Vám bude stěrka nejlépe aplikovat. Pro ty co mají velké pochybnosti nabízíme zaslání vzorku stěrky pro testovací aplikaci na cca 1m2 zde.

 

Základní aplikace stěrky Microbond