Cementová stěrka a mýty kolující internetem

Cementová (betonová) stěrka je v současnosti stále více poptávaná. Bezesparost s přirozeným a luxusním vzhledem z nich činí velice zajímavý interiérový prvek. Internet v dnešní době představuje bohatý zdroj informací. Ne všechny jsou ale relevantní a pravdivé. I v oblasti cementových (betonových) stěrek se začaly šířit nepravdy a dezinformace. V následujícím článku se je pokusíme vyvrátit.

V dnešní době na trhu naleznete spoustu dodavatelů „betonových“ stěrek. Mnoho z nich ale používá k vytváření vzhledu betonu syntetické materiály. Proto se můžete setkat s různými betonovými imitacemi z epoxidu, polyuretanu, akrylátu, silikátu či ve formě různých dekorativních nátěrů, které nemají s betonovým materiálem nic společného. Většinou se jedná o různé dekorativní aplikace, které ale nepůsobí příliš věrohodně. Pravá betonová stěrka by měla být z materiálu, který tvoří základ betonu a to je cement.

Zřejmě tohoto si jsou dodavatelé syntetických materiálů vědomi, a proto hledají argumenty, jak pověst cementových stěrek pošpinit. Zpravidla je publikují lidé, kteří buď nemají odpovídající odborné znalosti nebo chtějí záměrně šířit dezinformace.

Pokusíme se nyní hlavní mýty, týkající se používání betonových (cementových) stěrek vyvrátit. Je třeba vzít na zřetel, že budeme hovořit o materiálech z portfolia společnosti Ecobeton, což jsou přírodní produkty na bázi cementu, bez rozpouštědel a těkavých organických látek. Vyznačují se vysokou odolností proti oděru a mající široké spektrum specifických vlastností, které je předurčují k používání i do náročných prostor jako jsou kuchyně, koupelny nebo bazény.

Mýtus č. 1 – cementové stěrky praskají

Zde obecně platí, že kvalita stěrky je dána kvalitou podkladu. Pokud praskne podklad, praskne i stěrka ať už je z jakéhokoliv materiálu. Nelze od vrstvy o tloušťce několik mm očekávat, že by mohla výrazněji překlenout pnutí v podkladu. Proto je důležité jakékoliv defekty sanovat před aplikací stěrky. Na druhou stranu, cementové stěrky Ecobeton jsou pružné, je tedy možné je ohýbat. Zkuste toto ale s epoxidovou stěrkou. Stěrka Microbond nepotřebuje dilatace, pokud ale dilatace vyžaduje podklad, je nutné dilatace přiznat. 

cementové stěrky ktere nepraskaji

Obr.: Pružnost stěrky MicroBond aplikoavané na 3mm HDF desce

Mýtus č. 2 – cementová stěrka není vhodná do koupelen

.Pokud by platilo tvrzení, že cementové stěrky nejsou vhodné do koupelen, světoví výrobci mikrocementových stěrek by asi už dávno zkrachovali. Pravda je, že cementové stěrky se musí impregnovat, pokud je ale zvolený správný materiál a práce je provedena kvalitně, jedná se o trvanlivé a spolehlivé řešení. Výhoda u cementových stěrek v koupelnách je naopak to, že pokud by došlo k nějakému defektu, problém je patrný ihned při prvním kontaktu stěrky s vodou a je tak možná jeho okamžitá náprava (dodatečná impregnace stěrky, doplnění stěrky apod.). Díky tomu se předchází trvalému poškození povrchu. Oproti tomu u materiálů s větším podílem syntetiky jako jsou např. polyuretany nebo epoxidy, dojde-li k defektu a voda začne pronikat pod stěrku, problém zjistíte až ve chvíli, kdy již může být stěrka dutá nebo přímo odpadá od podkladu.

S takovým příkladem jsme se setkali na nejedné opravě sprchového koutu ze syntetických materiálů. Vždy stačí pouze malý defekt, který není na první pohled patrný. Například v jednom případě stačilo že klientovi upadla páka od vodovodní baterie, která po pádu na podlahu vytvořila 3 malé defekty. Dlouho nebyl patrný žádný problém, po čase ale došlo k tomu, že stěrka ztratila adhezi k podkladu. Viz video níže.

Cementové stěrky Ecobeton jsou vhodné nejen do interiérů, ale také například do exteriérových bazénů. Toto použití má například v Itálii dlouholetou tradici! Co se tedy týká zdrojů informací, že cementové stěrky nejsou vhodné do vlhkých prostor, jedná se buď o absolutní neznalost stavebních systémů autora nebo o lež a cílené šíření dezinformací v rámci konkurenčního boje. Nenechte si tedy nalhat tyto nepravdy, Vaše koupelna si to nezaslouží.

Závěrem – „Beton z epoxidu neuděláš“

Jsme profesionálové a jsme si vědomi že inovace a vývoj jsou dnes natolik dynamické, že nelze s jistotou tvrdit, kde má konkrétní materiál limity. Naše poslání a vize je vytvářet dekorativní betonové povrchy s respektem k danému materiálu, architektuře, designu, k životnímu prostředí a s plnou bezpečností a zdravotní nezávadností pro uživatele. Jsme zastánci toho, že každý materiál má své výhody a nevýhody. Syntetické stěrky jistě naleznou uplatnění v různých oblastech (garáže, průmyslové oblasti, anebo tam kde je zkrátka preferovaný jednolitý povrch). Jistě lze pomocí epoxidových a polyuretanových stěrek získat i různé zajímavé dekory, nicméně pokud z těchto materiálů vytváříte „betonový dekor“, vždy to skončí pouhým imitováním. Ten, kdo má zájem o věrohodný betonový povrch, by měl logicky sáhnout po materiálu, který je betonu nejbližší. Takovýmto materiálem je cementová stěrka.