PROBARVOVÁNÍ BETONOVÝCH STĚREK

probarvená betonová stěrka

Pokud potřebujume vytvořit plochu o jiné barvě, můžeme přidat pigment přímo do směsi MicroBondu a vody. Tato technika je vhodná při záměru vytvořit barevně jednolitou plochu.

Stěrky Microbond lze probarvovat do libovolné barvy. Jelikož se ale jedná o přírodní materiál, který obsahuje jemné částice křemičitého písku, cementu apod. bude mít barva stěrky vždy zemitý odstín.

microbond vzorník

Ze vzorníku lze vybrat odstín, který se bude nejvíce přibližovat Vašim představám. Vzorník barev doporučujeme brát v potaz pouze orientačně! Žádaný odstín je tedy doporučené vždy vyvzorkovat přímo ve formě stěrky a nejlépe na místě, kde má být aplikována (výsledný vzhled je totiž výrazně ovlivňován světelnými podmínkami a expozicí povrchu, kde je aplikován).

 

Vzorník v elektronické podobě naleznete zde: https://www.microbond.cz/listy/vzornik-microbond.pdf

Jak se vzorníkem pracovat

Vzorník obsahuje velké množství odstínů, kde každý má svůj jedinečný kód. K získání receptury daného odstínu je nutné použít mobilní aplikaci (pro ios nebo android), která Vám po zadání čísla odstínu a množství stěrky zobrazí recepturu. 

EDIT: od roku 2021 mobilní aplikace již není dostupná, receptury je možné získat prostřednictvím webové aplikace na https://www.ecobeton.it/colors/

aplikace microbond gallery

Náš tip – pigmentovaná záměsová voda:

Pokud plánujete aplikovat barevnou stěrku v jednom odstínu na více meších plochách, kde by bylo problematické aplikovat stěrku v jednom pracovním kroku, je výhodné danou pigmentovou recepturu rozmíchat v 6 litrech vody. Pro rozmíchání a následné domíchání stěrky následně budete používat tuto pigmentovanou vodu. Tím docílíte toho, že budete moci stěrku domíchat ve stejném odstínu třeba druhý den. Důležité je před každým použitím pigmentované záměsové vody tuto směs promíchat nebo protřepat, jelikož pigmenty rozmíchané ve vodě mají tendenci rychle se usazovat u dna. Dobré je rozmíchat si dostatečné množství pigmentované záměsové vody tak, aby Vám zbyla na případné korekce nebo opravy.

Při použití pigmentované záměsové vody je doporučené vytvoření vzorku k ověření, zda daný odstín vyhovuje Vašim požadavkům. Pokud zjistíte, že požadovaný tón není vyhovující, můžete tuto probarvenou vodu dále ladit pigmenty až k docílení Vaši spokojenosti.

Další variantou probarvení je patinování vytvrdlé stěrky. O této technice se dozvíte více v tomto článku: https://www.microbond.cz/patinovani-betonove-sterky/