fbpx

Predošlé
Ďalšie

Betónová stierka MicroBond na podlahy

MicroBond ako betónová stierka na podlahu je výnimočným materiálom obzvlášť pri týchto mechanicky zaťažovaných plochách. Keďže sa jedná o polymércementovú alebo mikrocementovú stierku, je výsledný povrch veľmi tvrdý a zároveň pevný v tlaku. Je teda možné vytvoriť bezškárový povrch bez nutnosti nového vytvárania dilatačných škár.

Ďalšou výhodou je, že jej výsledný profil nie je hrubší ako iba 3 mm. Vďaka záverečným špeciálnym impregnáciám sú podlahy odolné voči chemickému a mechanickému poškodeniu a ich údržba sa nijako nelíši od iných interiérových podlahových krytín.

Microbond ako podlahová betónová stierka nájde uplatnenie predovšetkým v rodinných domoch a bytoch. Hodí sa ale aj na podlahu do kancelárií, predajní a showroomov.

Skladba a cena materiálu stierky na podlahe

Odporúčaná všeobecná skladba systému

0) Podklad

podlaha a jej podklad musí byť pevný, rovný, súdržný, bez trhlín a defektov

1) 1-2x Ercole

aplikácia 1 až 2 vrstiev Ercole (podľa stavu podkladu)

2) 2x MicroBond

finálnu vrstvu tvorí stierka MicroBond v dvoch vrstvách

3) 1x BrickCover

aplikácia 1 vrstvy hydrofóbneho napúšťadla

4) 1x Cerbero Base

aplikácia 1 vrstvy základnej jednozložkovej impregnácie

5) 1x Gi. Gi. Sealer

aplikácia 1 vrstvy dvojzložkovej impregnácie Gi. Gi. Sealer v koncentrácii 2:1:3 (A : B : voda)

6) 1x Cerbero Sealer

aplikácia 1 vrstvy dvojzložkovej impregnácie s 5% riedením

Cena materiálu

skladba na podlahu
priemerná cena za m2 od 528,- Kč
bez DPH
 • 1x Ercole
 • 2x Microbond
 • 1x Brickcover
 • 1x Cerbero Base
 • 1x Gi. Gi. Sealer
 • 1x Cerbero Sealer

Tabuľka potrebného materiálu a množstevné zľavy

Ceny sú kalkulované na základe priemerných spotreb a nezohľadňujú množstvo rezervného či odpadového materiálu, ktorý je variabilný.

15 m2
30 m2
45 m2
60 m2
75 m2
1x Ercole
13,5 kg
27 kg
40,5 kg
54 kg
67,5 kg
2x Microbond
25 kg
50 kg
75 kg
100 kg
125 kg
1x Brickcover
1,5 kg
3 kg
4,5 kg
6 kg
7,5 kg
1x Cerbero Base
0,75 kg
1,5 kg
2,25 kg
3 kg
3,75 kg
1x Gi.Gi. Sealer
0,5 sady
1 sada
1,5 sady
2 sady
2,5 sady
1x Cerbero Sealer
0,75 sady
1,5 sady
2,25 sady
3 sady
3,75 sady
Zľava
3%
9%
15%
15%
15%
Cena za m2 bez DPH
608 Kč
571 Kč
528 Kč
528 Kč
528 Kč
Cena celkem s DPH
11 040 Kč
20 713 Kč
28 723 Kč
38 297 Kč
47 871 Kč

Odolný povrch

v porovnaní s inými typmi podlahovín je možné betónovú stierku MicroBond zaradiť medzi tie odolnejšie povrchy.

Jednoduchá údržba

vďaka absencii škár je zaistená bezproblémová údržba

Vhodný podklad

betón, betónový poter, anhydrit, cementová nivelačná stierka, súdržná existujúca dlažba

Certifikácia

MicroBond je certifikový podľa STN EN 13813 - je to teda vhodná betónová stierka na podlahu

Máte záujem o individuálnu cenovú ponuku? Kontaktujte nás.

+420 514 514 941

Štandardná prevádzková doba
Po-Pá: 8:00-15:30

info@microbond.cz

Rychlý kontakt

Ďalšie oblasti použitia betónovej stierky MicroBond

Predošlé
Ďalšie

Betonová stěrka MicroBond na podlahy

MicroBond jako betonová stěrka na podlahu je výjimečným materiálem obzvláště u těchto mechanicky zatěžovaných ploch. Jelikož se jedná o polymercementovou stěrku, je výsledný povrch velice tvrdý a zároveň pevný v tlaku. Lze tedy vytvořit bezesparý povrch bez nutnosti nového vytváření dilatačních spár. 

Další výhodou je, že její výsledný profil není silnější než pouhé 3 mm. Díky závěrečným speciálním impregnacím jsou podlahy odolné vůči chemickému a mechanickému poškození a jejich údržba se nijak neliší od jiným interiérových podlahových krytin.

Microbond jako podlahová betonová stěrka nalezne uplatnění především v rodinných domech a bytech. Hodí se ale také na podlahu do kanceláří, prodejen a showroomů

Skladba a cena materiálu stěrky na podlaze

Doporučená obecná skladba systému

0) Podklad

podlaha a její podklad musí být pevný, rovný, soudržný, bez trhlin a defektů

1) Ercole - 1-2x

aplikace 1 až 2 vrstev Ercole (dle stavu podkladu)

2) MicroBond - 2x

finální vrstvu tvoří stěrka MicroBond ve dvou vrstvách

3) BrickCover - 1x

aplikace 1 vrstvy hydrofobního napouštědla

4) Cerbero Base - 1x

aplikace 1 vrstvy základní jednosložkové impregnace

5) Gi. Gi. Sealer - 1x

aplikace 1 vrstvy dvousložkové impregnace Gi. Gi. Sealer v koncentraci 2:1:3 (A : B : voda)

6) Cerbero Sealer - 1x

aplikace 1 vrstvy dvousložkové impregnace s 5% ředěním

Cena materiálu

skladba na podlahu
průměrná cena za m2 od 528,- Kč bez DPH
 • 1x Ercole
 • 2x Microbond
 • 1x Brickcover
 • 1x Cerbero Base
 • 1x Gi. Gi. Sealer
 • 1x Cerbero Sealer

Tabulka potřebného materiálu a množstevní slevy

Ceny jsou kalkulovány na základě průměrných spotřeb a nezohledňují množství rezervního či odpadního materiálu, který je variabilní.

15 m2
30 m2
45 m2
60 m2
75 m2
1x Ercole
13,5 kg
27 kg
40,5 kg
54 kg
67,5 kg
2x Microbond
25 kg
50 kg
75 kg
100 kg
125 kg
1x Brickcover
1,5 kg
3 kg
4,5 kg
6 kg
7,5 kg
1x Cerbero Base
0,75 kg
1,5 kg
2,25 kg
3 kg
3,75 kg
1x Gi.Gi. Sealer
0,5 sady
1 sada
1,5 sady
2 sady
2,5 sady
1x Cerbero Sealer
0,75 sady
1,5 sady
2,25 sady
3 sady
3,75 sady
Sleva
3%
9%
15%
15%
15%
Cena za m2 bez DPH
608 Kč
571 Kč
528 Kč
528 Kč
528 Kč
Cena celkem s DPH
11 040 Kč
20 713
28 723 Kč
38 297 Kč
47 871 Kč

Odolný povrch

ve srovnání s jinými typy podlahovin lze betonovou stěrku MicroBond zařadit mezi ty odolnější povrchy

Snadná údržba

díky absenci spár je zajištěna bezproblémová údržba

Vhodný podklad

beton, betonový potěr, anhydrit, cementová nivelační stěrka, soudržná stávající dlažba

Certifikace

MicroBond je certifikovný dle ČSN EN 13813 - je to tedy vhodná betonová stěrka na podlahu

Máte zájem o individuální cenovou nabídku? Kontaktujte nás.

+420 514 514 941

Standardní provozní doba
Po-Pá: 8:00-15:30

info@microbond.cz

Rychlý kontakt

Další oblasti použití betonové stěrky MicroBond