Zdravotní nezávadnost podlah aneb těkavé látky (VOC) v současných interiérech

Nezávadnost stavebních materiálů používaných v interiéru je v současné době stále více diskutované téma. Zákazníci se přirozeně začínají zabývat tímto tématem a je to správné, jelikož v domácnosti člověk tráví podstatnou část života. Nejvíce se hovoří o emisích těkavých látek (VOC – volatile organic compound).

Organické těkavé látky (VOC) jsou látky, které mají negativní vliv na zdraví člověka. Některé těkavé látky mají alergický, jiné toxický účinek, některé mohou být i potenciálně karcinogenní. Například formaldehyd je prokázaný karcinogen. Je to látka která je všudepřítomná a bezpečná hodnota dle Světové zdravotnické organizace je stanovena na 60 µg/m3. Průměrný člověk inhaluje denně z vnějšího prostředí 2 – 40 µg, z vnitřního prostředí pak 300 – 600 µg.  Kvalitě vnitřního ovzduší je tedy dobré věnovat patřičnou pozornost. 

Pro zajímavost kuřák, který kouří 20 cigaret denně, inhaluje o 800 – 1000 µg formaldehydu více.

Zdrojem organických těkavých látek jsou stavební materiály, nábytek, koberce, ale i osvěžovače vzduchu, úklidové prostředky a mohou se dokonce uvolňovat například z tiskovin či elektroniky.

 

Jak probíhá test na těkavé látky (VOC)

Standardně se testování stavebního materiálu provádí způsobem, že se vrstva aplikuje na skleněnou desku, následně se zabalí do fólie a odešle do laboratoře. Tam se vzorek podrobí testování, kde se posuzují emise těkavých látek po 3 a po 28 dnech.

V současné chvíli mnoho výrobců podlahových systému volí cestu dobrovolné certifikace nezávadnosti. Většinou se certifikují jednotlivé složky celého systému. Pokud všechny jednotlivé složky systému vyhovují normám, pak by mělo být vše v pořádku.

Jelikož existuje teoretická možnost, že jednotlivé certifikované vrstvy na sebe aplikované mohou se sebou reagovat a v souvrství se mohou chovat odlišně, než samostatné vrstvy, nechal Ecobeton provést posouzení nejen jednotlivých produktů, ale i celého podlahové souvrství. 

 

Certifikace produktů Ecobeton

emissions dans lair interieur a+

Betonové stěrky Ercole a MicroBond dosáhly v testech výsledky, díky kterým byly zařazeny do nejlepší kategorie dle normy ISO EN 16000.

certifikace EMICODE EC1 PLUS

Gi. Gi. Sealer splňuje požadavky nejpřísnější kategorie EMICODE EC1 PLUS.

 

Test celého souvrství podlahového systému Ecobeton

Vzhledem k tomu, že proces aplikace našeho podlahového systému je několika-krokový a trvá několik dní nelze souvrství zaslat neprodleně do laboratoře. Zvolili jsme tedy jiný způsob posouzení, kde výsledky nemohou sloužit pro účely certifikace celého systému, nicméně zákazníkovi poskytují cenná data. Podstata tohoto posouzení byla v tom, že souvrství bylo aplikováno a následně ponecháno 28 dní vyzrát. 28 dní je doba zrání cementu a jedná se o dobu, kdy lze konstatovat, že všechny složky souvrství jsou již kompletně vyzrálé. Po 28 dnech byl tedy vzorek zabalen a zaslán do laboratoře.

V laboratoři provedli stanovení VOC dle normy EN ISO 16000-10 – orientační stanovení 3. den. Výsledky byly až překvapivé a výskyt všech posuzovaných látek byl negativní. Jinak řečeno z podlahového souvrství Ecobeton se po vyzrání neuvolňují žádné těkavé látky a je tedy zcela stabilní a bezpečné pro použití v interiéru.

Protokol z laboratoře si můžete stáhnout zde:

Protokol o zkoušce souvrství podlahového systému Ecobeton (3,4 MB) 

 

Bezpečnost vždy na prvním místě

V dnešním světě se stále více mluví o nezávadnosti potravin a lidé si pečlivě vybírají které potraviny budou konzumovat a kterým se budou vyhýbat. Oblast stavebních materiálů a jejich nezávadnost je v této optice stále ještě dosti opomíjena. 

Ať už si do svého interiéru vyberete jakoukoliv podlahu, vždy se zajímejte o její nezávadnost. Podlaha tvoří zásadní plochu ve Vašem interiéru a v kombinaci s podlahovým vytápěním, může být zdrojem skrytého potenciálního nebezpečí pro Vaše zdraví. Proto si vybírejte materiály, které vyhovují normám a jejichž emise těkavých látek (VOC) jsou v limitních hodnotách. Je vhodné požádat i výrobce o zaslání laboratorních protokolů. 

Proto v případě zájmu o zaslání laboratorních protokolů Ecobeton produktů nebo v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na support@microbond.cz