APLIKACE BETONOVÉ STĚRKY SVÉPOMOCÍ

Kde začít?

Kromě kompletních realizací dekorativních stěrek, umožňujeme i prodej materiálu koncovým zákazníkům, kterým poskytujeme kompletní know-how pro aplikaci betonové stěrky svépomocí. Pomocí informací uvedených na této stránce společně s instruktážními videi je možné si stěrku zhotovit svépomocí.

Pro aplikaci betonové stěrky svépomocí je ovšem zásadní předpoklad, že aplikátor má alespoň základní zkušenost s aplikací stěrek a především má smysl pro detail a kreativitu, který je při aplikaci nezbytný. Pokud máte zájem o školení v oblasti aplikaci betonových stěrek více informací naleznete zde: https://www.microbond.cz/realizace-betonovych-sterek/

Vždy doporučujeme nejprve zde zakoupit testovací sadu a materiál si vyzkoušet.

Jak se dělá betonová stěrka naleznete níže na této stránce. Doporučujeme si nejprve nechat zaslat aplikační manuál. Pro názornost se podívejte na následující krátké video s procesem aplikace.

Postup aplikace

1) Stanovení skladby systému

stanovení správné skladby systému dle místa použití

2) Příprava podkladu

příprava dle použitého podkladního materiálu

3) Aplikace stěrek

systém aplikace stěrek a dekorativní techniky

4) Broušení

výběr správného brusiva

5) Impregnování

stanovení impregnační skladby a správný postup aplikace

Chci zaslat aplikační manuál

1. krok - Stanovení skladby dle místa použití

Před tím než se rozhodnete stěrku aplikovat betonovou stěrku svépomocí, je dobré se co nejvíce seznámit se systémem aplikace.

Každé místo si žádá jinou skladbu. Je zřejmé, že stěrka na stěně v obývacím pokoji a stěna ve sprchovém koutě bude mít jinou skladbu. K tomu abyste si dokázali stanovit správný postup, je tedy nutné nejdříve specifikovat na jaký povrch chcete stěrku aplikovat.

Před každou realizací je nejdříve nutné stanovit správnou skladbu systému. Níže naleznete základní skladby pro jednotlivá místa. V případě dotazu na nestandardní aplikaci nás kontaktujte na: support@microbond.cz

Podlahy

 • 1x Ercole
 • 2x Microbond
 • 1x Brickcover
 • 1x Cerbero Base
 • 1x Gi. Gi. Sealer
 • 1x Cerbero Sealer

Dekorativní stěny

 • 1-2x Microbond
 • 1x Brickcover
 • 1x Cerbero Base
 •  
 •  
 •  

Kuchyně

 • 2x Microbond
 • 1x Brickcover
 • 1x Cerbero Base
 • 2x Cerbero Sealer
 •  
 •  

Koupelny

 • 1x Ercole
 • 2x MicroBond
 • 1x Brickcover
 • 1x Cerbero Base
 • 2x Cerbero Sealer
 •  

Schody

 • 1x Ercole
 • 2x Microbond
 • 1x Brickcover
 • 1x Cerbero Base
 • 1x Gi. Gi. Sealer
 • 1x Cerbero Sealer

Nábytek

 • 1x Primer 4T
 • 2x Microbond
 • 1x Brickcover
 • 1x Cerbero Base
 • 1x Gi. Gi. Sealer
 • 1x Cerbero Sealer

Krby

 • 2x Microbond
 • 1x Brickcover
 • 1x Cerbero Base
 • 1x Cerbero Sealer
 •  
 •  

Exteriér

 • 2x Ercole
 • 2x Vetrofluid
 • 1x Gi. Gi. Sealer
 •  
 •  
 •  

Bazény

 • 2x Poseidone
 • 2x Gi. Gi. Sealer
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. Penetrace
 2. Ercole – 1-2 vrstvy
 3. Microbond – 2 vrstvy
 4. Brickcover – 1 vrstva
 5. Cerbero Base – 1 vrstva
 6. Gi. Gi. Sealer – 1 vrstva
 7. Cerbero Sealer – 1 vrstva
 1. Penetrace
 2. Microbond – 2 vrstvy
 3. Brickcover – 1 vrstva
 4. Cerbero Base – 1 vrstva
 5. Cerbero Sealer – 2 vrstvy
 1. Penetrace
 2. Ercole – 1 vrstva
 3. Microbond – 2 vrstvy
 4. Brickcover – 1 vrstva
 5. Cerbero Base – 1 vrstva
 6. Gi. Gi. Sealer – 1 vrstva
 7. Cerbero Sealer – 1 vrstva
 1. Penetrace
 2. Microbond – 2 vrstvy
 3. Brickcover – 1 vrstva
 4. Cerbero Base – 1 vrstva
 5. Cerbero Sealer – 1 vrstva
 1. EverCrete Vetrofluid – 2 vrstvy
 2. Poseidone – 2 vrstvy
 3. Gi. Gi. Sealer – 2 vrstvy 
 1. Penetrace
 2. Microbond – 1-2 vrstvy
 3. Brickcover – 1 vrstva
 4. Cerbero Base – 1 vrstva
 
 1. Penetrace
 2. Ercole – 1 vrstva
 3. Microbond – 2 vrstvy
 4. Brickcover – 1 vrstva
 5. Cerbero Base – 1 vrstva
 6. Cerbero Sealer – 2 vrstvy
 1. Primer 4T – 1 vrstva
 2. Microbond – 2 vrstvy
 3. Cerbero Base – 1 vrstva
 4. Gi. Gi. Sealer – 1 vrstva
 5. Cerbero Seler – 1 vrstva
 1. EverCrete Pavishield – 2 vrstvy
 2. Ercole – 2 vrstvy
 3. Vetrofluid – 2 vrstvy

2. krok - Příprava podkladu

Beton, jeden z nejhojněji se vyskytujících povrchů na podlahách. Jedná se o podklad, který je materiálovými vlastnostmi nejbližší k mikrocementové stěrce MicroBond. Pokud nejsou na podlaze zjevné jakékoliv defekty a povrch je rovný, je možné po zapenetrování aplikovat stěrku přímo na tento materiál. V případě, že je u podkladu riziko vzlínající vlhkosti, je vhodné aplikovat před aplikací stěrky MicroBond přípravek EverCrete Pavishield, což je konsolidační přípravek na beton na bázi krystalické hydroizolace. EverCrete Pavishield ochrání beton mimo jiné také před vzlínající vlhkostí.

 

Dalšími nejčastějšími podklady pro aplikaci stěrky bývají flexilepidlo s perlinkou a omítka. Obecně lze tyto povrchy charakterizovat poměrně vysokou savostí. Pro lepší zpracovatelnost a aplikaci stěrky je proto vhodné tyto podklady penetrovat akrylátovou penetrací v 1-2 vrstvách. Pokud by byla stěrka nanesena na nezapenetrovaný povrch, v důsledku výše zmíněné savosti podkladu by rychle osychala, což se negativně projeví v obtížném zpracování a dále pak ve výsledném tmavším odstínu. Stěrky z portfolia Ecobeton, jako produkty na cementové přírodní bázi, jsou v tomto smyslu náchylné na dobu schnutí – je tedy vždy zásadní, aby plocha s uvažovanou aplikací stěrky měla sjednocený povrch ve smyslu savosti.

 

Další poměrně častým povrchem, na který aplikujeme stěrky, je anhydrit. Jedná se o materiál na bázi síranu vápenatého, který je nutné před aplikací stěrek na bázi cementu odpenetrovat systémovou penetrací. Většina významných výrobců stavební chemie má ve svém portfoliu tyto materiály. My dlouhodobě používáme produkty Bonding Agent nebo Cerbero Base.

Před aplikací stěrek na anhydritový podklad je třeba dbát na následující:
– podklad musí být dokonale vyschlý (0,3 %)
– anhydrit by měl být nejvyšší pevnostní třídy c30
– před aplikací je nutné provést topnou zkoušku pro odhalení případných defektů
– systémová penetrace
– dokonalé odstranění šlemu

 

Stěrku MicroBond je možné aplikovat i na stávající dlažbu a zamezit tak její kompletní demolici. Základním předpokladem pro tuto aplikaci je ovšem soudržnost dlažby s podkladem. Pokud se na podlaze či stěně vyskytují duté obklady, je nutné vyhodnotit, zda je tento způsob aplikace vhodný. Pokud jde o malé množství dutých obkladů, je možné je vyspravit, v případě většího výskytu dutých obkladů je žádoucí od tohoto postupu upustit a obklad odstranit. Postupů samotné aplikace může být vícero. V následujících odstavcích si jednotlivé možnosti popíšeme.

A) Aplikace do perlinky

 1. Očištění a odmaštění povrchu lihovým roztokem
 2. Částečné zbroušení glazury (min. z 50%)
 3. Důkladné vysátí a penetrace podkladu
 4. Aplikace stěrky Ercole pomocí 3 mm hřebenu s následným vložením perlinky
 5. Zahlazení povrchu
 6. Dál pokračujeme jako při aplikaci na podlaze

B) Aplikace bez perlinky s přetmelením spár

 1. Očištění a odmaštění povrchu lihovým roztokem
 2. Aplikace stěrky Microbond nebo Microbond Finitura do spár (vytmelení)
 3. Částečné zbroušení glazury a celého povrchu (min. z 50%)
 4. Důkladné vysátí a penetrace podkladu
 5. Aplikace stěrky Ercole celoplošně, přebrus
 6. Dál pokračujeme jako při aplikaci na podlaze

C) Aplikace na adhezní můstek

 1. Očištění a odmaštění povrchu lihovým roztokem
 2. Aplikace adhezního můstku na nesavé povrchy
 3. Aplikace flexilepidla (buď do perlinky nebo bez)
 4. Přebroušení povrchu, případně aplikace další vrstvy lepidla
 5. Aplikace stěrky Ercole celoplošně, přebrus
 6. Dál pokračujeme jako při aplikaci na podlaze
 

Při natahování můžeme využít kreativity a vytvořit strukturálně rozličný povrch („otisky“ hladítka, špachtle a dalšího náčiní, „výškraby“, „vytahování“ stěrky apod.). Takto utvořenou zaschlou plochu stěrky přebrousíme. Probroušené plochy se jeví světlejší a jejich povrch jinak odráží světlo. Vzniká tudíž zajímavý a proměnlivý dekor.

 

Pokud budete aplikovat stěrku na sádrokarton, je nutné kvalitně zapenetrovat podklad. Především u stěrek s obsahem přírodního cementu hrozí v případě špatného zapenetrování že se ve stěrce vykreslí tmelená místa, která jsou více savá a zapříčiní nerovnoměrné schnutí.

Pokud chcete mít jistotu, že aplikace proběhne bez problémů, doporučujeme nejdříve povrch zapenetrovat klasickou akrylátovou penetrací a následně po zaschnutí aplikujte vrstvu adhezní můstek Primer 4T. Po zaschnutí, můžete začít aplikovat stěrky. Při tomto postupu bude povrch sádrokartonu na 100% odcloněn a aplikace proběhne bez problémů.

Pokud stěrku aplikujete na SDK v koupelně ošetřen hydroizolační stěrkou, není nutné žádné další opatření a můžete stěrku aplikovat přímo na hydroizolační vrstvu.

 

U aplikace stěrky na dřevěné povrchy je vhodné povrch zapenetrovat pomocí dvou vrstev Cerbero Base nebo pomocí Ecobeton Primer 4T.

 

Pokud budete chtít stěrku MicroBond aplikovat na laminát, není nutná složitá příprava. Povrch se doporučuje zdrsnit přebroušením a následně očistit lihovým roztokem.

První vrstva aplikovaná na laminát, nemusí být zcela dokonalá. Mohou se na ní vyskytovat různé nedokonalosti. Funkce této vrstvy je přemostění mezi laminátovým a mikrocementovým povrchem. Je doporučené nechat podkladní vrstvu dostatečně vyschnout (ideálně 24 hodin). Druhá vrstva se již aplikuje klasickým způsobem.

Pokud však aplikujete před první vrstvou stěrky Ecobeton Primer 4T, aplikace bude probíhat standardně. 

 

U aplikace na hydroizolační stěrku není nutná žádná další příprava. Stěrku aplikujte přímo na hydroizolační stěrku.

 

U aplikace na kov je nutné povrch především důkladně odmastit.

 

Příprava asfaltu před aplikací stěrky vyžaduje především důkladné vyčištění jeho povrchu vysokotlakým čističem. V případě aplikace na nový asfalt je vyžadováno nechat asfalt minimálně 14 dní vyzrát a následně před aplikací rovněž očistit povrch vysokotlakým čističem.

 

Ačkoliv plast není úplně ideální podklad, lze na plastový povrch aplikovat stěrku po jeho dostatečném zdrsnění.

 

3. krok - Aplikace stěrek

Vytváření povrchu z dekorativní cementové stěrky Microbond je kreativní činnost. Většinou při něm kombinujete několik níže zmíněných technik. Při dodržení základních technologických postupů neexistují žádná pevně daná pravidla, jak se musí stěrka zpracovat.

Všechny níže uvedené techniky představují námi doporučené metody aplikace. Jednotlivé techniky je možné vzájemně kombinovat. Je také možné aplikaci provádět jiným kreativním způsobem.

Cementová stěrka natažená ve dvou vrstvách v bílé či šedé variantě bez dodatečného probarvování. Toto je nejzákladnější aplikace. Stěrka MicroBond se vyrábí ve dvou barevných variacích. Bílá, která je univerzální a sterilní pro velké množství ploch a šedá, která připomíná pohledový beton. Je také možné tyto dvě báze spolu kombinovat a vytvářet libovolné odstíny od bílého až po základní šedý odstín. Pro docílení nuancí je dobré druhou vrstvu stěrky po vytvrzení zbrousit. Tímto zákrokem nabere stěrka na dynamice a působí pak přirozenějším dojmem. Na závěr provedeme ošetření zvoleným (matným nebo lesklým) sealerem v doporučené skladbě dle místa použití.

Imitace pohledového betonu je v posledních letech stále žádaným dekorem. Dnes si popíšeme postup techniky gletování, která je pro dekor imitaci betonu jedna z doporučovaných.

Imitace pohledového betonu technikou gletování je především vhodná pro aplikaci na stěny. Aplikace je možná i na podlahách, zde ale záleží na konkrétním případu aplikace. V případě aplikování na podlahu je postup obdobný, do stěrky na podlaze se po zavadnutí vkročí a začne se gletovat. Pokud dojde k narušení stěrky, gletováním se povrch opět opraví. Instruktážní video naleznete zde:


Postup aplikace gletované stěrky

 • Natažení první vrstvy stěrky Microbond– tuto vrstvu se snažíme natáhnout co nejvíce do hladka. Je dobré použít spíše řidší konzistenci stěrky pro aplikaci první vrstvy. První vrstvu není nutné gletovat, nicméně můžete si gletování vyzkoušet již na první vrstvě.
 • Natažení druhé vrstvy stěrky Microbond– pro aplikaci této vrstvy je vhodné použít šedou stěrku Microbond v „krémovité“ konzistenci. Opět je žádoucí stěrku natáhnout co nejvíce do hladka.
 • Zavadnutí cca 30 minut– stěrku necháme cca 30 min. zavadnout
 • Gletování– po zavadnutí (stěrka by měla být vlhká, ale již na dotek pevná) stěrku opětovně zvlhčíme a začneme uhlazovat benátským hladítkem. Ze stěrky se začne při gletování uvolňovat bílý cementový šlem, který následně na povrchu vytvoří jemné nuance. Při vyvinutí většího tlaku na hladítko mohou na povrchu vznikat i tmavší progletovaná místa.
 • Broušení– ačkoliv gletování může broušení do jisté míry nahradit, přesto doporučujeme povrch lehce přebrousit
 • Impregnace– aplikaci dokončíte zaimpregnováním, kde volbu impregnací zvolíte dle doporučené skladby
 

Broušení je dá se říci nezbytným krokem mezi natažením každé vrstvy jak podkladních stěrek (včetně lepidla), tak i finálních dekorativních stěrek. Broušení je krok, kterým dosáhneme „zahlazení“ povrchu nejen z funkčního hlediska, ale také s ním docílíme estetického efektu v podobě vzniklých „probrusů“, které povrch stěrky ozvláštní jiným barevným odstínem a hladší strukturou. Na stěrce tak díky tomu vznikají mírné nuance a působí pak dynamický a živým dojmem.

 

Třetí technika dekorativních pohledových stěrek, je náročnější, ale také se s ní dá docílit nejvariabilnějších výsledných dekorů. Technicky náročná není, odvisí však od zručnosti člověka, který ji aplikuje a jeho estetického cítění. Jedná se o aplikaci bílé nebo šedé stěrky a jejího následného barvení. Na vyschlou stěrku můžeme naředěný pigment nanášet pomocí štětců, houbiček, válečků, air brushe a jiných nástrojů. Při použití vícera tónů vpíjících se do sebe lze docílit ohromujícího výsledku. Doporučujeme si tuto techniku nejdříve vyzkoušet na nějaké menší ploše (např. dřevěné desce) a až poté provádět aplikaci přímo na tížený povrch. Lze si také k této fází barvení přizvat designera, který vám na základě konzultace s vámi dekor stěrky navrhne nebo vám poskytne různé varianty cíleného vzhledu a následně vám jej i vytvoří, pokud se tohoto úkonu nechcete zmocnit sami. Po zaschnutí opět přichází finální ošetření sealerem, který pigment ve stěrce dá se říci zakonzervuje.

Patinováním je míněno barevné doladění dekoru, kde je záměrem zvýraznění struktury stěrky. Neslouží k výraznému barevnému přebarvení stěrky. S citem patinovaný povrch působí velice přirozeným dojmem.

Způsob aplikace patiny

Po vytvrdnutí Microbondu, přebroušení a uschnutí první vrstvy impregnace nastává čas na případné patinování, které provádíme probarvenou tekutinou, která se skládá z vody a impregnace v poměru 1:1 a pigmentu v individuálně zvoleném množství a tónu.

K aplikaci můžete použít houbu, hadr apod. Patinovací směs opatrně nanášíme houbou a následně vytíráme „do sucha“ utěrkou z mikrovlákna tak, aby na místech, kde chceme zůstalo pigmentu více (zejména hrubší a hlubší místa struktury stěrky) a naopak na hladších místech pigmentované směsi ponecháme méně.

Pro případ, že někde omylem naneseme pigmentu více, než chceme, je vhodné mít u sebe přichystaný rozprašovač s vodou, kterým můžeme dotyčné místo co nejdříve zvlhčit a patinovací směs před zaschnutím ze stěrky vytřít z povrchu pryč.

Patinu je dobré aplikovat postupně a povrch nechat před pokračováním patinování vždy proschnout. Po tom, co jsme s výsledkem spokojení, necháme povrch zaschnout a aplikujeme na něj další vrstvy impregnace.

Patinace ploch s výraznou strukturou pomocí sealeru

Za zmínku určitě stojí i technika, která opět obsahuje natažení základních stěrek MicroBond v bílé nebo šedé barvě. Při přebroušení druhé vrstvy dochází k zvýraznění stop po natahování a strukturálních nerovností. Ty vyzdvihnete aplikací naředěného sealeru Cerbero Base (v poměru 1:1 s vodou) a přidáním pigmentu v tmavším tónu, než je podkladová stěrka. Na hladkých a vyvýšených plochách zůstane tak film sealeru tenčí a světlejší a do pórovitějších ploch a prohlubinek zateče a zaschne silnější a tmavší vrstva. Dohromady tak vzniká poměrně přirozený a dynamický vzhled pohledové stěrky.

 

Strukturovaná stěrka je takový povrch, který není homogenně hladký po celé ploše, ale vyskytují se na něm nejrůznější změny povrchu v podobě, prohlubní, hrubších míst apod.

Strukturované dekory stěrky Microbond mají nepřeberné množství podob. Jejich design určuje aplikátor svou fantazií, kreativitou a technikou natažení. Dekory s výraznými strukturami se obecně hodí na menší plochy, kde je potřeba docílení výraznějšího efektu a kde není požadavek na zcela stoprocentní snadnou omyvatelnost, jako jsou například podlahy či kuchyňské pracovní desky. Vhodnými místy pro aplikaci strukturovaných stěrek tedy můžou být např. dekorativní stěny, krby, nábytek a pod.

Postup aplikace strukturované stěrky

Techniky, jak tohoto dekoru docílíme jsou nejrůznější a při jejich využití se ve fantazii meze nekladou. Obecně platí to, že se strukturované dekory tvoří při samotném natažení rozmíchané směsi Microbondu. Přímo nerezovým hladítkem nebo i třeba s využitím jiných nástrojů natahujeme stěrku, ne do co nejhladšího povrchu, ale „otiskáváme“ do něj hladítko, tvoříme výškraby, napodobeniny kavern apod. Můžeme si pohrávat s hustotou Microbondu. Při požadavku na výrazné struktury se většinou hodí hustší směs, která lépe trží tvar. Po vytvoření požadovaných struktur můžeme stěrku nechat mírně zavadnout a následně přegletovat, což vyhladí nejvyšší místa stěrky nebo necháme stěrku zaschnout a vytvrdnout a přebrousíme ji do požadované „hladkosti“. Jako u ostatních dekorů je vhodné si techniku nejdříve vyzkoušet na menší desce a vytvořit vzorek.

 

Při natahování stěrky můžeme využít techniky tzv. přiznaných tahů, kdy natáhneme stěrku poměrně jednolitě, ale s tím, že jsou na ni ponechány přiznané tahy hladítka. Jedná se o linie s větším množstvím stěrky, které se po vytvrdnutí přebrousí a tvoří zajímavý a dynamický efekt.

 

Tato technika nejlépe vystihuje žádaný dekor přirozeného betonového vzhledu. Kombinují se dvě suché směsi cementové stěrky MicroBond. Kombinace bílé a šedé barvy, které jsou základní nabídkou firmy Ecobeton nám poslouží k docílení jednoduché techniky, která se dá dobře zopakovat i v budoucnu. Poměrovým systémem míchání bílé a šedé suché směsi získáme šedou barvu v požadovaném odstínu. Vhodný postup je vytvoření si dvou různě světlých či tmavých směsí a ty při aplikaci do sebe zapracovávat. Docílíme tak velice přirozeného „šmouhatého“ vzhledu. Při kombinaci dvou výrazně se od sebe lišících odstínu šedi získáme výrazné „šmouhy“, kdežto při použití dvou podobných odstínů docílíme jen lehkých přirozených nuancí, aby podlaha nepůsobila monotónním dojmem.

Další technika pohledových stěrek spočítá ve způsobu pigmentace. Pokud potřebujeme vytvořit plochu o jiné barvě, můžeme přidat pigment přímo do směsi MicroBondu a vody. Tato technika je vhodná při záměru vytvořit barevně jednolitou plochu.

Stěrky Microbond lze probarvovat do libovolné barvy. Jelikož se ale jedná o přírodní materiál, který obsahuje jemné částice křemičitého písku, cementu apod. bude mít barva stěrky vždy zemitý odstín.

 

Ze vzorníku lze vybrat odstín, který se bude nejvíce přibližovat Vašim představám. Vzorník barev doporučujeme brát v potaz pouze orientačně! Žádaný odstín je tedy doporučené vždy vyvzorkovat přímo ve formě stěrky a nejlépe na místě, kde má být aplikována (výsledný vzhled je totiž výrazně ovlivňován světelnými podmínkami a expozicí povrchu, kde je aplikován).

 

 Vzorník v elektronické podobě naleznete zde: https://www.microbond.cz/listy/vzornik-microbond.pdf

 

Jak pracovat se vzorníkem?

Vzorník obsahuje cca 300 barevných odstínů, kde každý má svůj jedinečný kód. K získání receptury daného odstínu je nutné použít webovou aplikaci dostupnou na https://www.ecobeton.com/colors/ , která Vám po zadání čísla odstínu a množství stěrky zobrazí přesnou recepturu.

 

Náš tip – pigmentovaná záměsová voda:

Pokud plánujete aplikovat barevnou stěrku v jednom odstínu na více meších plochách, kde by bylo problematické aplikovat stěrku v jednom pracovním kroku, je výhodné danou pigmentovou recepturu rozmíchat cca v 6 litrech vody. Pro rozmíchání a následné domíchání stěrky následně budete používat tuto pigmentovanou vodu. Tím docílíte toho, že budete moci stěrku domíchat ve stejném odstínu třeba druhý den. Důležité je před každým použitím pigmentované záměsové vody tuto směs promíchat nebo protřepat, jelikož pigmenty rozmíchané ve vodě mají tendenci rychle se usazovat u dna. Dobré je rozmíchat si dostatečné množství pigmentované záměsové vody tak, aby Vám zbyla na případné korekce nebo opravy.

Při použití pigmentované záměsové vody je doporučené vytvoření vzorku k ověření, zda daný odstín vyhovuje Vašim požadavkům. Pokud zjistíte, že požadovaný tón není vyhovující, můžete tuto probarvenou vodu dále ladit pigmenty až k docílení Vaši spokojenosti.

Chci zaslat aplikační manuál