fbpx

APLIKACE BETONOVÉ STĚRKY SVÉPOMOCÍ

Kde začít?

Kromě kompletních realizací dekorativních stěrek, umožňujeme i prodej materiálu koncovým zákazníkům, kterým poskytujeme kompletní know-how pro aplikaci. Pomocí informací uvedených na této stránce společně s instruktážními videi je možné si stěrku zhotovit svépomocí.

Pro aplikaci svépomocí je ovšem zásadní předpoklad, že aplikátor má alespoň základní zkušenost s aplikací stěrek a především má smysl pro detail a kreativitu, který je při aplikaci nezbytný.

Jak začít naleznete níže na této stránce.

Příprava na aplikaci

1) Volba skladby systému

stanovení správné skladby systému dle místa použití

2) Výběr barvy a dekoru

zvolení dekoru a barevného odstínu

3) Výběr struktury

zvolení struktury povrchu

4) Zvolení techniky aplikace

stanovení správné techniky pro dosažení zvoleného dekoru

5) Systém aplikace

aplikace dle zvoleného postupu

1. krok - Stanovení skladby dle místa použití

Před tím než se rozhodnete stěrku aplikovat svépomocí, je dobré se co nejvíce seznámit se systémem aplikace.

Samotnou aplikaci je možné obecně rozdělit do následujících kroků:

 1. PŘÍPRAVA PODKLADU
 2. APLIKACE STĚREK
 3. OPRACOVÁNÍ POVRCHU (BROUŠENÍ, PATINA)
 4. IMPREGNACE POVRCHU
Každé místo si žádá jinou skladbu. Je zřejmé, že stěrka na stěně v obývacím pokoji a stěna ve sprchovém koutě bude mít jinou skladbu. K tomu abyste si dokázali stanovit správný postup, je tedy nutné nejdříve specifikovat na jaký povrch chcete stěrku aplikovat.
 

Před každou realizací je nejdříve nutné stanovit správnou skladbu systému. Níže naleznete základní skladby pro jednotlivá místa. V případě nestandardních aplikací nás kontaktujte na: support@microbond.cz

Podlahy

 • 1x Ercole
 • 2x Microbond
 • 1x Steinfix Plus
 • 2x Gi. Gi. Sealer

Dekorativní stěny

 • 1-2x Microbond
 • 1x Steinfix Plus
 • 1x Gi. Gi. Sealer
 •  

Kuchyně

 • 2x Microbond
 • 1x Steinfix Plus
 • 2x Gi. Gi. Sealer
 •  

Koupelny

 • 1x Ercole
 • 2x MicroBond
 • 1x Steinfix plus
 • 2-4x Gi. Gi. Sealer

Schody

 • 1x Ercole
 • 2x Microbond
 • 1x Steinfix Plus
 • 2x Gi. Gi. Sealer

Nábytek

 • 2x Microbond
 • 1x Steinfix Plus
 • 2x Gi. Gi. Sealer
 •  

Krby

 • 2x Microbond
 • 1x Steinfix Plus
 • 2x Gi. Gi. Sealer
 •  

Exteriér

 • 2x Pavishield
 • 2x Ercole
 • 1x Steinfix Plus
 • 2x Gi. Gi. Sealer

Bazény

 • 2x Vetrofluid
 • 2x Ercole
 • 1x Microbond
 • 3x Gi. Gi. Sealer
 1. Penetrace
 2. Ercole – 1 vrstva
 3. Microbond – 2 vrstvy
 4. Steinfix Plus – 1 vrstva
 5. Gi. Gi. Sealer – 2 vrstvy
 1. Penetrace
 2. Microbond – 2 vrstvy
 3. Steinfix Plus – 1 vrstva
 4. Gi. Gi. Sealer – 2 vrstvy
 1. Penetrace
 2. Ercole – 1 vrstva
 3. Microbond – 2 vrstvy
 4. Steinfix Plus – 1 vrstva
 5. Gi. Gi. Sealer – 2 vrstvy
 1. Penetrace
 2. Microbond – 2 vrstvy
 3. Steinfix Plus – 1 vrstva
 4. Gi. Gi. Sealer – 2 vrstvy
 1. EverCrete Vetrofluid – 2 vrstvy
 2. Ercole – 2 vrstvy
 3. Microbond – 1 vrstva
 4. Gi. Gi. Sealer – 3 vrstvy 
 1. Penetrace
 2. Microbond – 1-2 vrstvy
 3. Steinfix Plus – 1 vrstva
 4. Gi. Gi. Sealer – 1 vrstva
 1. Penetrace
 2. Ercole – 1 vrstva
 3. Microbond – 2 vrstvy
 4. Steinfix Plus – 1 vrstva
 5. Gi. Gi. Sealer – 2-4 vrstvy
 1. Microbond – 2 vrstvy
 2. Steinfix Plus – 1 vrstva
 3. Gi. Gi. Sealer – 2-4 vrstvy
 1. EverCrete Pavishield – 2 vrstvy
 2. Ercole – 2 vrstvy
 3. Steinfix Plus – 1 vrstva
 4. Gi. Gi. Sealer – 2 vrstvy

2. krok - Výběr dekoru

3. krok - Výběr struktury

4. krok - Zvolení techniky aplikace

Vytváření povrchu z dekorativní cementové stěrky Microbond je kreativní činnost. Většinou při něm kombinujete několik níže zmíněných technik. Při dodržení základních technologických postupů neexistují žádná pevně daná pravidla, jak se musí stěrka zpracovat.

Všechny níže uvedené techniky představují námi doporučené metody aplikace. Jednotlivé techniky je možné vzájemně kombinovat. Je také možné aplikaci provádět jiným kreativním způsobem.

Cementová stěrka natažená ve dvou vrstvách v bílé či šedé variantě bez dodatečného probarvování. Toto je nejzákladnější aplikace. Stěrka MicroBond se vyrábí ve dvou barevných variacích. Bílá, která je univerzální a sterilní pro velké množství ploch a šedá, která připomíná pohledový beton. Je také možné tyto dvě báze spolu kombinovat a vytvářet libovolné odstíny od bílého až po základní šedý odstín.

Pro docílení nuancí je dobré druhou vrstvu stěrky po vytvrzení zbrousit. Tímto zákrokem nabere stěrka na dynamice a působí pak přirozenějším dojmem.

Na závěr provedeme ošetření zvoleným (matným nebo lesklým) sealerem v doporučené skladbě dle místa použití.

Námi preferovanou metodou je gletování, díky kterému se vyhnete mechanicky náročnějšímu postupu a velkému množství vzniklého prachu. K dosažení hladkého a rovnoměrného povrchu s lehkými barevnými nuancemi lze povrch mezi každou vrstvou zbrousit nebo tzv. gletovat.

Po cca 40 minutách od aplikace je stěrka na dotek pevná, ale není ještě zcela vytvrdlá. V tento okamžik zvlhčete povrch a nerezovým hladítkem jej uhlazujte do hladka. Z ještě poměrně „čerstvého“ povrchu se bude uvolňovat světlý cementový šlém, který zahladíte do pórů stěrky. Výsledný povrch tak bude hladší a mírně barevně tónovaný.

Broušení je dá se říci nezbytným krokem mezi natažením každé vrstvy jak podkladních stěrek (včetně lepidla), tak i finálních dekorativních stěrek. Broušení je krok, kterým dosáhneme „zahlazení“ povrchu nejen z funkčního hlediska, ale také s ním docílíme estetického efektu v podobě vzniklých „probrusů“, které povrch stěrky ozvláštní jiným barevným odstínem a hladší strukturou. Na stěrce tak díky tomu vznikají mírné nuance a působí pak dynamický a živým dojmem.

Technika tzv. patinace představuje mírně barevné tónovaní již vytvrdlé a přebroušené stěrky. Probarvovací směs pro patinaci připravíme z pigmentu v požadovaném odstínu a vody v případě, že provádíme patinaci na nenaimpregnovanou stěrku. Pokud máme v úmyslu stěrku opravdu jen lehce lokálně probarvit a vytvořit lehké nuance, patinujeme stěrku až po první vrstvě impregnace sealerem Steinfix Plus za pomocí směsi pigmentu, vody a opět sealeru Steinfix Plus (v poměr vody a sealeru cca 1:1).

Stěrka již tolik nesaje, a proto neabsorbuje tolik pigmentované směsi a zůstane jen v strukturálně nejhrubších místech stěrky. Vzniká tak výsledný efekt, kdy jsou nejhlubší místa stěrky nejtmavší vyvýšené hladké plošky nejsvětlejší. Dojde tedy ke zvýraznění struktury.

Stěrka pak působí, že má přirozenou patinu jako mají další povrchy z přírodních materiálů s nejednotnou strukturou jako je například kámen.

Při natahování můžeme využít kreativity a vytvořit strukturálně rozličný povrch („otisky“ hladítka, špachtle a dalšího náčiní, „výškraby“, „vytahování“ stěrky apod.). Takto utvořenou zaschlou plochu stěrky přebrousíme. Probroušené plochy se jeví světlejší a jejich povrch jinak odráží světlo. Vzniká tudíž zajímavý a proměnlivý dekor.

Při natahování stěrky můžeme využít techniky tzv. přiznaných tahů, kdy natáhneme stěrku poměrně jednolitě, ale s tím, že jsou na ni ponechány přiznané tahy hladítka. Jedná se o linie s větším množstvím stěrky, které se po vytvrdnutí přebrousí a tvoří zajímavý a dynamický efekt.

Tato technika kombinuje dvě směsi cementové stěrky MicroBond. Jde o vytvoření směsí o dvou různých barevných tónech, které se při aplikaci do sebe zapracovávají. Docílí se tak velice zajímavého „šmouhatého“ vzhledu. Při kombinaci dvou výrazně se od sebe lišících odstínů šedi získáme výrazné „šmouhy“, kdežto při použití dvou podobných odstínů docílíme jen lehkých přirozených nuancí, aby povrch nepůsobil monotónním dojmem.

Stěrky Microbond jdou probarvovat do libovolné barvy, která Vás jen napadne. Jelikož se ale jedná o přírodní materiál, který obsahuje jemné částice křemičitého písku, cementu apod. bude mít barva stěrky vždy zemitý odstín. (viz vzorník Ecobeton a aplikace pro Android a iOS Ecobeton). Vzorník barev doporučujeme brát v potaz pouze orientačně! Žádaný odstín je třeba vždy vyvzorkovat přímo ve formě stěrky a nejlépe na místě, kde má být aplikována (výsledný vzhled je totiž výrazně ovlivňován světelnými podmínkami a expozicí povrchu, kde je aplikován).

Barevného povrchu docílíme buď probarvením samotné mokré směsi při aplikaci stěrky (přidáme požadované množství pigmentu do záměsové vody, kterou rozmícháváme stěrku). Probarvení záměsové vody místo prostého přidání pigmentu do rozmíchané hmoty nám zajistí dodržení stejného barevného odstínů i při opakovaném domíchávání stěrky. Vhodné je si z nachystané probarvené záměsové vody nachystat malé množství směsi a zkusit si natáhnout vzorek. Pokud zjistíte, že požadovaný tón není vyhovující, můžete tuto probarvenou vodu dále ladit pigmenty až k docílení Vaši spokojenosti.

Další variantou je probarvení již vytvrdlé stěrky. Stěrka dokud není naimpregnovaná sealery je nasákavá a lze ji tedy tónovat pigmentovanou vodou. Jelikož se jedná o náročnější techniku, doporučujeme stěrku pigmentovat první technikou.

5. krok - Aplikace stěrky

Příprava podkladu je nejzásdnější část celé aplikace. Kvalita stěrky je dána kvalitou podkladu. Stěrka by měla být aplikována na soudržný a pevný podklad. MicroBond lze aplikovat na běžné stavební materiály jako je beton, omítka, sádrokarton, flexilepidlo, OSB desky, dřevo, lamino, anhydrit, dlažba, plech či kov. Povrch kde bude aplikovaná stěrka musí být čistý, zbaven prachu, nečistot a mastnoty a ideálně zapenetrovaný.

Pokud se v podkladu vyskytují drobné stabilní trhliny a praskliny, je možné je zapravit stěrkou Ercole. U nestabilních trhlin, které vznikly pohybem konstrukce, odstraňte příčiny, prořízněte trhlinu bruskou do písmene „v“, vyplňte stěrkou Ercole a překryjte alkáliím odolnou síťkou (perlinkou) a zapravte.

Zvláštní pozornost představují anhydridové podlahy, kde je nutná speciální penetrace povrchu. Pro více informací nás kontaktujte zde: support@microbond.cz

Vždy dbejte aby byl povrch dokonale připravený před aplikací. Jakékoliv opravy poruch ve stěrkách, které vznikly v důsledku špatné přípravy podkladu představují náklady, které jsou několika násobně vyšší, než náklady na kvalitní přípravu podkladu.

Stěrka MicroBond je dodávána v suchém stavu a před použitím je nutné ji smíchat s vodou. Míchání stěrky Microbond je poměrně variabilní. Do 25kg kbelíku stěrky MicroBond lze přidat 4-8 litrů vody v závislosti na požadované konzistenci.

– na podlahy používejte 6-8 litrů vody na 25 kg stěrky

– na stěny používejte 4-6 litrů vody na 25 kg stěrky

Míchání provádějte elektrickým míchadlem, menší množství stěrky lze rozmíchat i ručně. Po rozmíchání stěrky ihned opláchněte míchadlo – MicroBond má neobyčejnou přilnavost a mohlo by dojít ke znehodnocení nástrojů. Stěrku vždy aplikujte na vodou zvlhčený podklad!

Doporučujeme stěrku rozmíchávat po menších částech. Je dobré rozmíchat stěrku vždy v množství, které jste schopni zpracovat do 30ti minut. Doba zpracovatelnosti je závisla na více fatorech především (teplota, konzistence míchání, pH záměsové vody).

Stěrku aplikujte vvždy na zvlhčený podklad, a to z důvodu zajištění kvalitní přilnavosti a také z důvodu, aby stěrka přiliš rychle nevysychala a dobře se zpracovávala. Základní systém je tvořen ze dvou vrstev stěrky MicroBond, ale optimální skladba stěrek se liší v závislosti místa použití:

Dekorativní stěny – 1-2 vrstvy stěrky Microbond

Nábytek, kuchyňské linky, koupelny – 2 vrstvy stěrky Microbond

Podlahy – 1 vrstva stěrky Ercole + 1-2 vrstvy stěrky MicroBond.

Technologická pauza mezi jednotlivými vrstvami stěrek je zpravidla 24 hodin.

Na zvlhlčenou podkladní vrstvu (Ercole, beton, SDK, flexi lepidlo, omítku, anhydrit s penetrací, dřevo, kov) naneste nerezových hladítkem nebo stěrkou Squeegee první vrstvu rozmíchané směsi MicroBond. Při aplikaci u sebe vždy mějte postřikovač s vodou. Před každou novou vrstvou si vlhčete podklad. Voda se vám také může hodit při samotné aplikaci pro dodatečné vlhčení stěrky.

K dosažení hladkého a rovnoměrného povrchu s lehkými barevnými nuancemi lze povrch mezi každou vrstvou zbrousit nebo tzv. gletovat.

K broušení doporučujeme použít standardní jednolůžkové brusné disky, brusný papír nebo brusné stroje se smirkovými brusnými kotouči o zrnitosti 80 – 120.

Námi preferovanou metodou je gletování, díky kterému se vyhnete mechanicky náročnějšímu postupu a velkému množství vzniklého prachu. Po cca 40 minutách od aplikace je stěrka na dotek pevná, ale není ještě zcela vytvrdlá. V tento okamžik zvlčete povrch a nerezových hladítkem jej uhlazujte do hladka. Z ještě poměrně „čerstvého“ povrchu se bude uvolňovat světlý cementový šlém, který zahladíte do pórů stěrky. Výsledný povrch tak bude hladší a mírně barevně tónovaný. (viz video níže)

Po dokonalém vyschnutí finální (obvyklé druhé) vrstvy stěrky MicroBond přejděte k poslednímu kroku. V závislosti na Vašich požadavcích na odolnost a vzhled (lesk či mat) si vyberte z našich impregnačních přípravků. Jedná se o transparentní ošetření stěrky, které ji zajistí vyšší odolnost vůči mechanickému a chemickému poškození a dodá ji plně ovymatelnou funkci.

Pro plně zaimpregnovaný povrch je obvykle zapotřebí dvou až čtyř vrstev impregnace Gi. Gi. Sealer. Každou vrstvu nanášjte na čistý a suchý povrch aplikátorem Snappy.

Doporučujeme vždy jako první vrstvu impregnace použít sealer Steinfix Plus, který zafixuje barevnost podkladu a eliminuje lidské chyby v následné aplikaci dvousložkového odolného Gi. Gi. Sealeru. Sealery je optimální aplikovat buď postřikovačem, aplikátorem sealeru Snappy, Smoother nebo pomocí T-Baru.

Aplikační video - základní betonový dekor

Co budete potřebovat k aplikaci

pro vytvoření základního „betonového“ dekoru – uvedený materiál je určen pro plochu cca 12-15 m2

Microbond šedý - 25kg

dekorativní cementová stěrka

Dekorativní cementová stěrka na bázi jemné cementové směsi, která umožňuje hladké, rovnoměrné nanášení v tenkých vrstvách. Je vhodná pro použití v interiéru i exteriéru na horizontálních i vertikálních površích.

Steinfix Plus - 1l

základní transparentní sealer

Steinfix Plus je lesklý, nežloutnoucí, pronikající akryl sealer sloužící k vytvoření základního ochranného štítu betonových povrchů a Ecobeton cementových stěrek. Vyznačuje se jednoduchou aplikací, která zachovává barevnost podkladu.

Gi. Gi. Sealer - malá sada

matný odolný sealer

Gi. Gi. Sealer je vysoce odolný sealer s dlouhou životností. Neobsahuje VOC a je téměř bez zápachu. Je extrémně odolný a může být použit v oblastech těžkého provozu. Je 100%ně stabilní vůči UV záření.

Příslušenství

benátské hladítko, snappy, postřikovač

K aplikaci budete potřebovat ideálně benátské hladítko, rozprašovač, a aplikátor sealeru Snappy nebo větší Smoother.

Důležité dokumenty ke stažení

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít